/3. زكات: در قسمتی از دعای چهل و چهارم آمده است: «ما را در این ماه موفق بدار تا اموالمان را از مظالم و حقوق دیگران خالص و پیراسته كنیم و با بیرون كردن زكاتها، آنها را پاك سازیم...»
4. حج: در قسمتی از دعای بیست و سوم می‎فرماید: «خداوندا بر من منت گذار در برپایی حج و عمره و زیارت قبر پیامبرت كه درود و رحمت و بركات تو بر او و بر خاندان او باد...»

http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1110/1113/1149/MSSM08.jpg
5. جهاد: امام سجاد ـ علیه السلام ـ در بخشی از دعای بیست و هفتم می‎فرماید: «خداوندا بر محمد و آل او رحمت فرست و مرزهای مسلمانان را به عزت خود استوار گردان، مرزبانان را به نیروی خود تقویت فرما، عطایای ایشان را از فضل خود زیاد كن. بارالها بر محمد و آل او درود فرست و عده ایشان را افزون فرما، اسلحه‎هایشان را تیز و برّان نما، حوزه‎شان را حراست نما، نقاط حساس جبهه‎شان را محكم كن...»
6. امر به معروف و نهی از منكر: در قسمتی از دعای ششم آمده است: «و ما را در این روز و این شب و همه روزهایمان برای انجام ـ كارهای نیك و به پا داشتن امر به معروف و نهی از منكر موفق بدار...»
7. تولی و تبری: امام ـ علیه السلام ـ در قسمتی از دعای ششم می‎فرماید: «پروردگارا! همان من دوستدار و دوست آنان هستم، و به وسیله تو از دشمن آنان بیزاری می‎جویم و به وسیله حجت، دوستی، علاقه و اطاعت آنان، به سوی تو نزدیكی می‎جویم...»
و در بخشی از دعای بیست و پنجم آمده است: «و مرا در حالی كه دوستدار دوستانت و دشمن دشمنانت هستم، بمیران».
اهمیت و ویژگی‎های صحیفه سجادیه موجب شده كه بسیاری از علمای بزرگ بر آن شرح بنویسند، شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعه به 66 شرح اشاره كرده است. و باقر شریف قرشی در كتاب تحلیل از زندگانی امام سجاد ـ علیه السلام ـ ضمن اشاره به شارحین مندرج در الذریعه دو تن دیگر را نیز نام می‎برد.
این كثرت شارحین خود نشانگر اهمیت این كتاب در نزد بزرگان و اندیشمندان اسلام می‎باشد.


دسته بندی : اهل بیت(ع) ,  معارف اسلامی ,  مقالات ,