http://rasekhoon.net/userfiles/Article/1389/11shahrivar/06/0010176.jpg


در این مقال سعی داریم تا ربا را از چند دیدگاه به زبان ساده و بدون داخل شدن در مباحث تخصصی و در حد آشنایی مختصر و به طور اجمال بررسی کنیم.

ربا در لغت:

ربا در لغت به معنای اضافه (زیاده، افزایش) است. عالمان لغت شناس ربا را چنین معنا كرده‌اند:
راوندی: اصل ربا زیاده است و ربا زیاده بر سرمایه است از جنس آن یا متماثل آن جنس.(1)
راغب اصفهانی در مفردات آورده است: ربا زیاده بر سرمایه است اما در شرع به زیادتی خاص اختصاص دارد.(2)
درقاموس القرآن هم در ذیل ماده ربو آمده است: زیادت. طبرسى ذیل آیه 275 بقره فرموده اصل ربا بمعنى زیادت است گویند «ربا یربو» یعنى زیاد شد در اقرب الموارد آمده «ربا المال یربو ربوا و رباء: زاد و نما» یعنى مال زیاد شد و نمو كرد. راغب زیادت و بالا آمدن گفته است.....و معامله ربوى را از آن ربا گفته‏اند كه در آن زیادت هست‏.(3)
وعلامه مصطفوی هم در تحقیق این کلمه آورده است:اصل واحد در این کلمه انتفاخ وبالا آمدن همراه زیادت است بدین معنا که شی فی ذاته بالا می آید و سپس برای آن فضل و زیادی حاصل می شود.(4).............

ربا در اصطلاح و اقسام آن :
 

در اصطلاح فقه اسلامى به اضافه خاصی گفته می‌شود كه در مبادله‌ی دو كالای مانند هم، كه كیلی یا وزنی هستند و یا در قرار داد قرض هر نوع كالا كه بدان ملتزم و پایبند می‌شوند، اخذ مى‌شود.
اما در مورد اقسام ربا : ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است : ربای قرضی و ربای‏ معاملی
ربای قرضی این است كه كسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی‏ بیش از آنچه كه به قرض داده بگیرد . منفعت لازم نیست از جنس همان‏ چیزی باشد كه به قرض داده شده ،هر چه كه منفعت تلقی بشود . و در اصطلاح‏ می‏گویند كل ما یجر نفعا هر چه كه نفعی را در برداشته باشد . و حتی اینطور مثال می‏زنند كه اگر كسی به یك نفر مثلا هزار تومان قرض بدهد و ضمنا شرط كند كه تو مرا كول بگیری از این سوی آب به آن سوی آب ببری ، این كول‏ گرفتن ، خود یك منفعت است . اصل ربا در باب قرض است و ربائی كه‏ بیشتر حرفها درباره آنست همین ربای قرضی است.
نوع دیگر ربای معاملی است كه در آن پای قرض در میان نیست بلكه پای‏ معاوضه در كار است . به ربای معاملی می‏گویند ربای جنس به جنس كه چیزی‏ را به جنس خودش معاوضه كنند مثلا گندم به گندم . و قهرا بعد مسئله صغروی‏ هم به اصطلاح مطرح می‏شود كه آیا مثلا گندم وجو در باب ربا یك جنس‏اند یا دو جنس ؟ یا مثلا گندم دو منطقه مختلف را كه جنس آنها با یكدیگر متفاوت است دو جنس باید فرض كنیم یا یك جنس ؟
به هر حال در ربای معاملی یعنی معاوضه دو شی‏ء هم جنس ، زیاده نباید دریافت شود مثلا در معاوضه گندم با گندم باید هموزن یكدیگر بیع و شراء بشود . پای قرض هم در كار نیست.(5)
البته مشهور فقها از این نوع ربا (معاملی) چهار دسته را استثنا می کنند و ربا را در مورد آن ها جایز می شمرند:
1. پدر و فرزند؛
2. زن و شوهر؛
3. عبد و مولا؛
4. مسلمان و كافر
ربا در قرآن و احادیث:
مفصل ترین جایی که در قرآن به ربا پرداخته شده سوره بقره آیات 275تا 279 می باشد که ترجمه این آیات به این قرار است:
كسانى كه ربا مى‏خورند رفتار و كردارشان مانند شخص جن زده و فریب خورده شیطان است و چون ربا خوران خوب و بد را تمیز نمى‏دهند، مى‏گویند خرید و فروش هم مثل ربا است، با اینكه خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام كرده پس، بطور كلى هر كس موعظه‏اى از ناحیه پروردگارش دریافت بكند، و در اثر آن موعظه، از معصیت خدا دست بردارد، گناهى كه قبلا كرده بود حكم گناه بعد از موعظه را ندارد، و امر آن به دست خدا است اما اگر باز هم آن عمل نهى شده راتكراركند، چنین كسانى اهل آتش و در آن جاودانند.
خدا ربا را (كه مردم به منظور زیاد شدن مال مرتكب مى‏شوند) پیوسته نقصان مى‏دهد، و به سوى نابودیش روانه مى‏كند، و در عوض صدقات را نمو مى‏دهد، و خدا هیچ كافر پیشه دل به گناه آلوده را دوست نمى‏دارد .
هان! اى كسانى كه ایمان آورده‏اید از خدا پروا كنید، و آن زیادى مال را كه در اثر ربا به دست آمده رها كنید، اگر داراى ایمانید.
حال اگر نكنید باید بدانید كه در حقیقت اعلان جنگ با خدا و رسول كرده‏اید، و اگر توبه كنید اصل سرمایه‏تان حلال است، نه ظلم كرده‏اید و نه به شما ظلمى شده است‏.
در مورد آخرین عبارت آیه279 شهید مطهری منطق قرآن در مورد ربا را این گونه تبیین نموده اند: از این تعبیر قرآن به نظر می‏رسد كه اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می‏داند . و می‏دانیم كه ظلم یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یك مجوز . البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی‏ آنچه را كه استحقاق دارد دادن . و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است . قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده‏ تلقی می‏كند و به قول ما اصلا نامشروع می‏داند. (6)
علامه طبا طبایی در تفسیر این آیات می فرماید‍: خداى سبحان در این آیات در امر ربا خوارى شدتى به كار برده كه در باره هیچ یك از فروع دین این شدت را به كار نبرده است مگر یك مورد كه سخت‏گیرى در آن نظیر سخت‏گیرى در امر ربا است، و آن این است كه:" مسلمانان، دشمنان دین را بر خود حاكم سازند"، و اما بقیه گناهان كبیره هر چند قرآن كریم مخالفت خود را با آنها اعلام نموده و در امر آنها سخت‏گیرى هم كرده، و لیكن لحن كلام خدا ملایم‏تر از مساله ربا و حكومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسلامى است و حتى لحن قرآن در مورد" زنا" و" شرب خمر" و" قمار" و" ظلم" و گناهانى بزرگتر از این، چون كشتن افراد بى‏گناه، ملایمتر از این دو گناه است.
و این نیست مگر براى اینكه فساد آن گناهان از یك نفر و یا چند نفر تجاوز نمى‏كند، و آثار شومش تنها به بعضى از ابعاد زندگانى را در بر مى‏گیرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماع، و اعمال ظاهرى افراد، به خلاف ربا و حكومت بى‏دینان كه آثار سوئش بنیان دین را منهدم مى‏سازد، و آثارش را به كلى از بین مى‏برد و نظام حیات را تباه مى‏سازد، و پرده‏اى بر روى فطرت انسانى مى‏افكند، و حكم فطرت را ساقط مى‏كند.(7)
وهمین طور در مورد این که رباخواری خارج از نظام صحیح زندگی وبر هم زننده نظم اجتماعی است این گونه می فرمایند: ربا خوار چیزى براى مدتى به دیگرى مى‏دهد، و در عوض همان را با مقدارى زیادتر مى‏گیرد، و این عمل بر خلاف فطرت آدمى است، چون فطرت كه پایه و اساس زندگانى اجتماعى بشر را تشكیل مى‏دهد حكم مى‏كند كه آنچه را كه آدمى دارد و از آن بى‏نیاز است با آنچه كه دیگران دارند و او به آن نیازمند است معاوضه كند (آن مقدار، كه از مال خود مى‏دهد به همان مقدار از مال دیگران گرفته جاى خالى را پر كند، نه بیشتر بگیرد و نه كمتر) و اما اینكه مالى را بدهد، و عینا همان را بگیرد با چیزى زائد (از دو جهت غلط است، اول اینكه مبادله‏اى صورت نگرفته، دیگر اینكه زیادى گرفته)، و این، حكم فطرت و اساس اجتماع را تباه مى‏سازد، براى اینكه از طرف ربا خوار، منجر به اختلاس و ربودن اموال بدهكاران مى‏شود و از طرف بدهكاران، منتهى به تهى دستى و جمع شدن اموالشان در دست ربا خوار مى‏گردد، پس ربا خوارى عبارت است از كاهش یافتن بنیه مالى یك عده، و ضمیمه شدن اموال آنان به اموال رباخوار.
این كاهش و نقصان، از یك طرف، و تكاثر اموال از طرف دیگر، نیز منجر به این مى‏شود كه به مرور زمان و روز به روز خرج بدهكار و مصرف او بیشتر مى‏شود، و با زیاد شدن احتیاج و مصرف، و نبودن درآمدى كه آن را جبران كند روز به روز خرج بیشتر مى‏شود، و ربا نیز تصاعد مى‏یابد و این تصاعد از یك طرف، و نبودن جبران از طرف دیگر، زندگى بدهكار را منهدم مى‏سازد.(8)
اما در مورد بقیه آیات فقط به ذکر آیات از کتاب مس‍أله ربا وبانک از شهید مطهری اکتفا می کنیم: سوره آل عمران آیة 125«یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون» ربا را هی چند برابر نخورید و بترسید از خدا باشد كه شما رستگار شوید.
در سوره نساء آیه 158 می‏فرماید : « فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم‏ طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله كثیرا ». به موجب ظلمی از ناحیه‏ یهودیان حلالهائی كه برایشان بود حرام كردیم و هم به موجب مانع شدنشان از راه خدا « و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه »و به موجب اینكه ربا می‏گرفتند و حال اینكه از آن نهی شده بودند . « و اكلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما».
آیه 39 سوره روم : « و ما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربوا عند الله و ما اتیتم من زكوه تریدون وجه الله فاولئك هم المضعفون»آنچه كه ربا می‏دهید تا مال شما در مال مردم بالا بیاید ، بدانید كه نزد خدا این مال ازدیاد پیدا نمی‏كند ظاهرا قضیه این است كه « فلا یربوا عند الله »یعنی خدا این ازدیاد را قبول ندارد و در نزد خدا این ازدیاد رسمیت ندارد اما كسانی كه زكات می‏دهند كه از اصل مالشان صرف نظر می‏كنند ، بر مال خودشان می‏افزایند و خدا به آنها در دنیا بركت و در آخرت پاداش می‏دهد.(9)
همان طور که در کلام علامه طباطبایی آمد شدتی که در مورد ربا در آیات قرآن آمده کم نظیر است در روایات هم به همین منوال از این گناه کبیره سخن به میان آمده که به نقل تعدادی از این روایات اکتفا می کنیم.
1- امام جعفر صادق علیه السلام: در حدیثی برای گناهان كبیره هفت مورد ذكر نموده‌اند: كشتن مؤمن به عمد - متهم ساختن زن پاكدامن- فرار از جهاد - تعرب بعد از هجرت - خوردن مال یتیم - خوردن ربا – هر چه خداوند بر او دوزخ را واجب كرده است.(10)
2- از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل گردیده است كه پیامبر صلی الله وعلیه وآله در سفارش خود به حضرت علی علیه‌السلام فرمود: یا علی ربا هفتاد جزء دارد که ساده ترین آن مثل این است که مرد مادرش را در بیت الله الحرام به ازدواج خود درآورد،یا علی یك درهم ربا از نظر گناه و شدت عقوبت بزرگ‌تر از این است كه كسی هفتاد مرتبه با محرم خود در خانه كعبه زنا كند.(11)
3-امام صادق علیه السلام:زمانی که خداوند اراده کند که قومی را هلاک نماید ربا را در میان آن ها ظاهر می سازد.(12)
4- امام صادق علیه اسلام:یک درهم ربا از هفتاد بار زنای با محارم بدتر وشدیدتر است.(13)
5-امام صادق علیه السلام فرمودند رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: شب معراج قومى را دیدم که یکی از آن ها می خواست برخیزد وقدرت ایستادن نداشت به خاطر بزرگی شکمش،حضرت فرمودند:گفتم یا جبراییل اینان که هستند،جبراییل فرمود:اینان کسانی هستند که ربا می خورند.(14)
6- رسول خدا صلی اله علیه وآله فرمودند:و هرکس ربا خورد خداوند شکم او را به اندازه ای که ربا خورده است از آتش جهنم پر می کند ...و پیوسته مورد لعن خدا وملایکه است تا زمانی که قیراطی از ربا در نزد اوست.(15)
و همچنین روایاتی از معصومین علیهم السلام نقل شده که ربا را از خبیث ترین کسب ها یا شرترین کسب ها معرفی نموده است.

کلام بزرگان درباره ربا :
 

در دین مبین اسلام، ربا یكی از گناهان بسیار بزرگ به شمار می‌رود و گستره‌ی حرمت آن غیر از ربا خواران، شامل ربا پردازان، شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز می‌گردد.(16)
شهید ثانی درکتاب شرح لمعه می فرماید:محل ورود ربا دو شی همجنسی هستند که با کیل و وزن اندازه گیری می شوندویکی از دیگری بیشتر است به هراندازه ای که باشد وحرمت آن مؤکد است واز گناهان کبیره است وگناه یک درهم از آن از هفتاد مرتبه زنا، آن هم زنای با محارم بزرگتر است.(17)
صاحب جواهر در جلد 23 ص333 چنین آورده است: اجماع مؤمنین بلکه مسلمین بر حرمت آن است حتی می توان گفت این امر از ضروریات دین است که منکر آن در سلک کافران است.

فلسفه حرمت ربا :
 

در روایات‌ ما تعلیلهای‌ عقلی‌ در مورد حرمت‌ ربا وجود دارد.از آن جمله است : امام‌ صادق‌ علیه السلام می‌فرماید:«خداوند ربا را حرام‌ فرمود تا مردم‌ كارهای‌ معروف‌ و خیر را ترك‌ نكنند».(18)
در جای‌ دیگر امام‌ صادق‌ علیه السلام فرمود:اگر ربا حلال‌ بود مردم‌ تجارت‌ را ترك‌ می‌كردند و نیز آنچه‌ بدان‌ نیازمند بودند را رها می‌كردند بنابراین‌ خداوند برای‌ تنفر مردم‌ از حرام‌ و رفتن‌ آنان‌ به‌ سوی‌ حلال‌ و تجارات‌ مانند خرید و فروش‌، ربا را حرام‌ كرد و قرض‌ را بین‌ آنها باقی‌ گذاشت‌(19)
در روایتی امام‌ رضا (ع‌) معاملة‌ ربوی‌ را سفهی‌ دانسته‌ و فرموده‌:هنگامی‌ كه‌ انسان‌ درهمی‌ را در مقابل‌ دو درهم‌ می‌خرد بهای‌ یك‌ درهم‌، درهم‌ دیگر است‌ و بهای‌ درهم‌ دیگر باطل‌ و هیچ‌ است‌... بنابراین‌ خداوند ربا را به‌ خاطر فاسد كردن‌ اموال‌ حرام‌ نمود.(20)
شهید مطهری در کتاب مسأله ربا و بانک عللی را برای حرمت ربا ذکر کرده اند و رد واشکال هایی بر این نظریه ها وارد می کنندکه در این مقال مجال نقل آن ها نیست اما ایشان فلسفه حرمت ربا را این گونه بیان می کنند که : اگر انسان‏ پولش را تبدیل به دین كرد ، یعنی آن را به قرض داد ، در این صورت‏ مالك عین ، مقترض است و مقرض ، مالك دین است یعنی مالك یك امر اعتباری و قراردادی. اینكه انسان وقتی می‏خواهد به مسافرت برود ، پولش‏ را به بانك می‏دهد تا در مقصد از شعبه بانك دریافت كند ، یا به شخصی‏ قرض می‏دهد تا در آنجا از وكیل او تحویل بگیرد ، به همین جهت است كه‏ پول را از خطر تلف شدن نجات دهد . پول را قرض می‏دهد از آن ساعت اگر این پول تلف شد ، قرض دهنده آن را پس می‏گیرد ، می‏گوید مال تو بوده كه‏ تلف شده مال من نبوده است .... پس طبیعت قرض این است كه انسان پول را ، سرمایه را ، مملوك خودش‏ را از عینیت خارج می‏كند و به آن ذهنیت و اعتباریت می‏دهد ، وجود اعتباری می‏دهد . خاصیت وجود اعتباری یكی این است كه تلف و زیان در آن‏ معنی ندارد .... طبیعت قرض و طبیعت وجود اعتباری دادن مثل یك نوع بیمه كردن است ، مثل یك نوع اخته كردن مال است از نظر سود و زیان دادن . هم بیمه عمر می‏شود ، هم اخته می‏گردد . به همان دلیل كه بیمه تكوینی می‏شود و جلوی مردن‏ و كسر شدنش گرفته می‏شود ، قهرا جلوی انتاج آن هم گرفته شده است . اصلا وجود اعتباری انتاج ندارد
پس انسان وقتی كه چیزی را به عنوان قرض به كسی می‏دهد ، از نظر حقوقی آن را از اثر انداخته ، از تلف حفظ كرده و به طور كلی از اثر مثبت و منفی انداخته . اینكه كسی چیزی را قرض بدهد و بعد سود آنچه را كه در ذمه طرف است بخواهد ، اساسا غلط است . سود ، متعلق به عین است‏ و عین هم متعلق به مقترض است.(21)
شهید صدر در توجیه‌ اقتصادی‌ حرمت‌ ربا آورده‌ است‌ كه‌ اسلام‌ علی‌رغم‌ آنكه‌ اجارة‌ زمین‌، مسكن‌ و ابزار تولید را امری‌ مجاز شمرده‌، اجارة‌ پول‌ را كه‌ در جهت‌ تولید به‌ كار می‌رود غیرمشروع‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ و حال‌ آنكه‌ كشورهای‌ سرمایه‌داری‌ معتقدند پول‌ نیز به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ كه‌ در مسیر تولید مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد می‌تواند برای‌ استفاده‌ در اختیار دیگری‌ قرار داده‌ شود و اجارة‌ آن‌ كه‌ همان‌ سود باشد به‌ هنگام‌ باز پس‌گیری‌ اصل‌ پول‌ دریافت‌ شود همچنان‌ كه‌ یك‌ خانه‌ یا زمین‌ علاوه‌ بر باز پس‌گیری‌ اصل‌، مقداری‌ نیز به‌ عنوان‌ اجاره‌ بها دریافت‌ می‌شود.
شهید توضیح‌ می‌دهد كه‌ آنچه‌ به‌ عنوان‌ اجاره‌ بها گرفته‌ می‌شود در واقع‌ بابت‌ استهلاكی‌ است‌ كه‌ به‌ منزل‌ یا زمین‌ وارده‌ می‌شود و ارزش‌ آن‌ را می‌كاهد ولی‌ در پول‌ كه‌ عین‌ همان‌ بازگشت‌ داده‌ می‌شود استهلاكی‌ صورت‌ نمی‌گیرد تا بخواهد از طریق‌ اجاره‌ جبران‌ شود.(22)

ربا در قانون مجازات اسلامی :
 

مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.
تبصره 1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه ربا حسب قوانین كیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزایی نیز می باشد.(23)

پی نوشت ها :
 

1.فقه القرآن ج2، ص:45
2. المفردات فی غریب القرآن، ص: 340
3. قاموس قرآن، ج‏3، ص: 49
4. التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج‏4، ص: 35
5. مسأله ربا وبانک ص14و15
6.مسأله ربا و بانک ص23و24
7.ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 628
8.ترجمه المیزان، ج‏2، ص: 631و630
9.مساله رباوبانک ص26
10.اصول کافی ج2 ص276 ح2
11.وسائل الشیعه ج:18ص:121باب:1ح:23281
12.وسائل الشیعه ج:18ص:123باب:1ح:23286
13.وسائل‏الشیعه ج : 18 ص : 117باب: 1ح :23270
14.وسائل‏الشیعه ج : 18 ص : 123باب:1ح:23285
15.وسائل‏الشیعه ج : 18 ص:122 باب:1 ح: 23284
16. ربا در اسلام ،محمد حسین بهشتی
17.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج‏:2، ص: 295
18.وسائل‏الشیعه ج : 18 ص: 118باب:1ح :23272
19.وسائل‏الشیعه ج: 18 ص:120 باب:1ح:23277
20.وسائل‏الشیعه ج: 18ص:121باب:1ح:23280
21.مساله ربا و بانک ص21
22. به نقل از پایگاه حوزه نت،ربا از نگاهی دیگر،جمشید جعفرپور
23.پایگاه اینترنتی تبیان
 

منابع و مآخذ :
1-قرآن کریم
2- ثقه الاسلام كلینى، الكافی، چاپ‏چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامیة، 1365 ش
3- شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم‏السلام، 1409ه.ق
4- راوندى، قطب الدین سعید بن هبه الله، فقه القرآن فى شرح آیات الأحكام‏، چاپ دوم‏، قم‏، كتابخانه آیة الله مرعشى نجفى‏، 1405 ق‏
5- راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن‏، چاپ اول‏، دمشق بیروت‏، دارالعلم الدار الشامیة، 1412 ق‏
6- قرشى، سید على اكبر،قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، ‏دار الكتب الإسلامیه، 1371 ش‏ ‏
7- مصطفوى، حسن، ‏التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏،1360 ش‏
8- مطهری، مرتضی، مسأله ربا وبانک، چاپ هفدهم، تهران، صدرا، 1388ش
9- موسوى همدانى، سیدمحمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان، ‏چاپ پنجم، قم، ‏دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم،‏1374 ش‏
10- بهشتی (شهید)، محمد حسین، ربا در اسلام، چاپ دوم،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1371ش
11- شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ چهارم، قم، مجمع الفکرالاسلامی، 1424ق
12- پایگاه اینترنتی حوزه نت
13- پایگاه اینترنتی تبیاندسته بندی : مقالات ,